เดินหน้าประชารัฐ ตอน คืบหน้าใช้ ม. 44 ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. 14ก.ย.59

เดินหน้าประชารัฐ ตอน คืบหน้าใช้ ม. 44 ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. 14ก.ย.59

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053