เดินหน้าประชารัฐ ตอน พานิชยุคใหม่ ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน 6ต.ค.59

เดินหน้าประชารัฐ ตอน พานิชยุคใหม่ ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน 6ต.ค.59

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053