อาชีวะ ทู เดอะ ฟิวเจอร์ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จ ลำปาง 29 เม ย 60

อาชีวะ ทู เดอะ ฟิวเจอร์ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จ ลำปาง 29 เม ย 60

https://youtu.be/tl_W3b_ELkA

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053