อาชีวะ ทู เดอะ ฟิวเจอร์ ตอน ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 2560 13 พ.ค. 60

อาชีวะ ทู เดอะ ฟิวเจอร์ ตอน ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 2560 13 พ.ค. 60

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053