ในดวงใจนิรันดร์ ตอน จิตรกรรมฝาผนังศาลาทรงธรรม 16 มิ.ย.60

ในดวงใจนิรันดร์ ตอน จิตรกรรมฝาผนังศาลาทรงธรรม 16 มิ.ย.60

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053