รายการ ใจฟ้า

IMG_1004-111

วันพุธที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔ .๐๐ – ๑๕ .๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุจัดรายการสด รายการใจฟ้า ในวันพุธที ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เสนอในตอน” นัฐกรใจฟ้า ” นายนัฐกร พึ่งโพธิ์สภ หรือ ลุงกล่องบุญ อายุ ๖๓ ปี เป็นผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแบบอย่างการใช้เวลาว่างเพื่อสร้างบุญ สร้างกุศล ปัจจุบันเป็นจิตอาสาใจฟ้า ช่วยเหลือสสังคม เมื่อชีวิตนี้เพียงพอ ก็ไม่ประมาท สะสมบุญและความดีไว้ใช้ในชาติหน้า โดย มี ท่านเจ้าคุณอลงกต พระครูสมุห์ไพรินทร์ และ นางพรอัปสร นิลจินดา ป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามรายการสดใจฟ้าได้ทุกวันพุธ เวลา ๑๔ .๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053