กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน ตอน โครงการตำบลละ 5 ล้าน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 1 ก.ค.60

กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน ตอน โครงการตำบลละ 5 ล้าน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 1 ก.ค.60

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053