รายการ NBT มีคำตอบ

IMG_2989-222 IMG_3022-222

วันศุกร์ที่  ๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด NBT มีคำตอบ โดยมี นายเกรียงไกรมาศ พจนสุนทร  เป็นพิธีกรร่วมสนทนาในเรื่องราวของ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒  สงหาคม ๒๕๖๐  รวมไปถึงการจัดกิจกรรมดีดีที่เราเตรียมนำมาเสนอในงาน ” มหัศจรรย์แห่งไหมไทย”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ” พระมารดาแห่งไหมไทย  โดยมี ท่านสุดารัตน์  วัชรคุปต์  เหล่าวิชยา  อธิบดีกรมหม่อมไหม  สนทนาในรายการ  ในช่วงของ NBT ช่วยขาย เป็นเรื่องของ  “ข้าวฮ้าง”  ข้าวฮางภูเขาไฟ บุรีรัมย์ ภูมิปัญญาโบราณ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์   และรายการนี้พร้อมรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์เหล้านั้นไปยังหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยสามารถแจ้งเรื่องราวต่างๆ ได้ทุกช่องทาง ทั้งทาง Facebook Live NBT ๒ HD หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่ง ๐๒ ๒๗๕๔๒๒๕ หรือ ทาง ตู้ ปณ ๑๑๑๑ และสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ ซึ่งมี นางสาว ป้ฐมาภรณ์  หาญชาญชัย  ป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตวามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053