มหาวิทยาลัยเกริก เยี่ยมชม สทท.

IMG_3137-111 IMG_3058-111 IMG_3117-111

วันศุกร์ที่ ๑๑  สิงหาคม   ๒๕๖๐  นางสาวพรพัฒนา  สิงคเสลิค  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก  ที่ได้มาเยี่ยมชมและดูการทำงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ NBT    ซึ่งมีนายเสกสม  แจ้งจิต  ได้บรรยายในด้านการเผยแพร่ข่าวและด้านการเสนอข่าว นายสมชาย  ทัศวิล  ฝ่ายควบคุมห้องส่งสตูดิโอได้บรรยาย ด้านเทคนิครวมถึง ขั้นตอนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ได้เข้าดูการการอ่านข่าวต้นชั่วโมงและได้ดูรายการสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053