NBT ช่วยขาย

1234567

NBT ช่วยขาย เป็นเรื่องของ “ข้าวฮ้าง” ข้าวฮางภูเขาไฟ บุรีรัมย์ ภูมิปัญญาโบราณ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์  สนใจติดต่อ คุณธีธันย์  อัครภูมิกาญจน์   092-425-2216

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

 

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053