รายการ กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น

IMG_3165-1111

วันเสาร์ที่  ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๓๐ – ๒๓.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น เสนอในประเด็น ” เยาวชนไทยไม่คอร์รัปชั่น” โดยมี นายสิน  สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  นายพชรพรรษ์  ประจวบลาภ  (น้องอัพ)  เครือข่ายยุวทัศน์กรุงเทพมหานคร    สนทนาในรายการ ซึ่งมีนายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.จากทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053