รายการ กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น

IMG_3176-1111-1111 IMG_3180-222-222

วันเสาร์ที่  ๒ กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๓๐ – ๒๓.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น เสนอในประเด็น ”  กระบวนการดำเนินคดี หลังจากที่ ป.ป.ช. ชี้มูล”  โดยมี นายธรรมนูญ  เรืองดิษฐ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   สนทนาในรายการ ซึ่งมีนายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.จากทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053