รายการ NBT มีคำตอบ

IMG_3931-111 IMG_3951-111

วันศุกร์ที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด NBT มีคำตอบ โดยมี นายเกรียงไกรมาศ พจนสุนทร เป็นพิธีกรร่วมสนทนาในเรื่องราวของสารพันปัญหาต่างๆ  โดยได้เสนอในความเป็นไทยกับเรื่องของเกษตรฐานไว้เดือน สายพันธุ์ไทย  และในช่วงของ NBT ช่วยขาย  นายประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ได้นำสินค้าเพื่อสุขภาพใน ” มหกรรมครัวสุขภาพสู่ชุมชนเมือง”   และรายการนี้พร้อมรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์เหล้านั้นไปยังหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยสามารถแจ้งเรื่องราวต่างๆ ได้ทุกช่องทาง ทั้งทาง Facebook Live NBT ๒ HD หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่ง ๐๒ ๒๗๕๔๒๒๕ หรือ ทาง ตู้ ปณ ๑๑๑๑ และสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ ซึ่งมี นางสาว ป้ฐมาภรณ์ หาญชาญชัย ป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตวามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053