เคลียร์คัด ชัดเจน ตอน กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เร่งยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 18 ส.ค.60

เคลียร์คัด ชัดเจน ตอน กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เร่งยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 18 ส.ค.60

https://youtu.be/-E5RUfJqLU0

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053