เดินหน้าประเทศไทย ตอน เดินหน้า E – payment จุดเปลี่ยนวิถีคนไทย ใช้จ่ายไม่ต้องพึ่งเงินสด 31 ส.ค.60

เดินหน้าประเทศไทย ตอน เดินหน้า E – payment จุดเปลี่ยนวิถีคนไทย ใช้จ่ายไม่ต้องพึ่งเงินสด 31 ส.ค.60

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053