รายการ NBT มีคำตอบ

IMG_2511-111 IMG_2509-1111

รายการ NBT มีคำตอบ
วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด NBT มีคำตอบ โดยมี นางสาวอารีวรรณ จตุทอง เป็นพิธีกรร่วมสนทนาในเรื่องราวการให้ความรู้ไขข้อข้องใจเรื่องกฎหมาย และ สารพันปัญหาต่างๆ ที่คุณผู้ชมประสบอยูู่ และต้องการความช่วยเหลือ ในช่วง สินค้าดี NฺBT ช่วยขาย เป็นสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ปลาสร้อยแดดเดียว ของดีของถิ่นสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และรายการนี้พร้อมรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์เหล้านั้นไปยังหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยสามารถแจ้งเรื่องราวต่างๆ ได้ทุกช่องทาง ทั้งทาง Facebook Live NBT ๒ HD หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่ง ๐๒ ๒๗๕๔๒๒๕ หรือ ทาง ตู้ ปณ ๑๑๑๑ และสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ ซึ่งมี นางสาว ปวีณา ฟักทอง เ ป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตวามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053