รายการ ใจฟ้า

IMG_2634-111 IMG_2650-111 IMG_2662-111

 

วันพุธที่  ๑๓  กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔ .๐๐ – ๑๕ .๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุจัดรายการสด รายการใจฟ้า ในวันพุธที  ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เสนอในตอน” ยายทวีขายเกาลัดคั่ว”    ท่านเจ้าคุณอลงกต  พระครูปลัดไพรินทร์ และ นางสาวอารยา  สุวิเศษศักดิ์   เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามรายการสดใจฟ้าได้ทุกวันพุธ เวลา ๑๔ .๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053