รอบภูมิภาค ตอน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อ.สามง่าม จ.พิจิตร 13 ก.ย.6

รอบภูมิภาค ตอน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อ.สามง่าม จ.พิจิตร 13 ก.ย.6

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053