รมต.เศรษฐกิจญี่ปุ่นพร้อมนักลงทุน ลงพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา ไทยโชว์โครงสร้างพื้นฐานพร้อมรับลงทุน

รมต.เศรษฐกิจญี่ปุ่นพร้อมนักลงทุน ลงพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา ไทยโชว์โครงสร้างพื้นฐานพร้อมรับลงทุน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053