ดีใจมีโอกาสเข้าพบนายกฯอีกครั้ง “เจ้าแหลม”ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น นายกฯชูแชมป์ของคนไทยทั้งประเทศ

ดีใจมีโอกาสเข้าพบนายกฯอีกครั้ง “เจ้าแหลม”ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น นายกฯชูแชมป์ของคนไทยทั้งประเทศ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053