เดินหน้าประเทศไทย ตอน รัฐบาลยืนยันกฎหมายน้ำไม่เก็บค่าน้ำเกษตรกรทั้งในและนอกชุมชน 1 ต.ค.60

เดินหน้าประเทศไทย ตอน รัฐบาลยืนยันกฎหมายน้ำไม่เก็บค่าน้ำเกษตรกรทั้งในและนอกชุมชน 1 ต.ค.60

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053