ตั้งศูนย์แก้ปัญหาใช้บัตรสวัสดิการรัฐ หลังพบผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังไม่รู้วงเงินชัดเจนในบัตร

ตั้งศูนย์แก้ปัญหาใช้บัตรสวัสดิการรัฐ หลังพบผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังไม่รู้วงเงินชัดเจนในบัตร

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053