ในดวงใจนิรันดร์ ตอน พระเมรุมาศ ถวายพระผู้ทรงเป็นกำลังของแผ่นดิน 7 ต.ค.60

ในดวงใจนิรันดร์ ตอน พระเมรุมาศ ถวายพระผู้ทรงเป็นกำลังของแผ่นดิน 7 ต.ค.60

https://youtu.be/jTrfdR5ub-k

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053