รายการ NBT มีคำตอบ

IMG_4247-111-1111

รายการ NBT มีคำตอบ
วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด NBT มีคำตอบ โดยมี นางสาวอารีวรรณ จตุทอง เป็นพิธีกรร่วมสนทนาเรื่องของกฎหมาย และเรื่องของสารพันปัญหาต่างๆ ที่คุณผู้ชมประสบอยูู่ และต้องการความช่วยเหลือ ในช่วง สินค้าดี NฺBT ช่วยขาย เป็นเข็มที่ระลึก ภาพวาดและ โปสการ์ด รูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เป็นงานศิลปะสไตล์ป๊อปอาร์ต ในช่วงท้ายของรายการ นายสุทธฺ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สนทนาในเรื่องของการจัดการแข้งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ว่ามีความสำคัญกับเยาวชนอย่างไร และ แผ่นการพัฒนาเยาวชนให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพของประเทศไทยอนาคต รายการนี้พร้อมรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์เหล้านั้นไปยังหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยสามารถแจ้งเรื่องราวต่างๆ ได้ทุกช่องทาง ทั้งทาง Facebook Live NBT ๒ HD หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่ง ๐๒ ๒๗๕๔๒๒๕ หรือ ทาง ตู้ ปณ ๑๑๑๑ และสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ ซึ่งมี นางสาว ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย เ ป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตวามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ
Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053