รายการ ใจฟ้า

IMG_6989-222-2222

วันพุธที่   ๑๑   ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔ .๐๐ – ๑๕ .๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุจัดรายการสด รายการใจฟ้า ในวันพุธที   ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ เสนอในตอน”   ๒๕ ปี กับการดูแลผู้ป่วย”  ซี่งเป็นแนวคิดหลักของรายการเพื่อการสังคมสงเคราเห์ คนชรา และผู้พิการ ส่งเสริมอาชีพ – การมีที่อยู่อาศัย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาสังม  โดยมี ท่านเจ้าคุณอลงกต  และ นางพรอัปสร นิลจินดา เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามรายการสดใจฟ้าได้ทุกวันพุธ เวลา ๑๔ .๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053