กำหนดแนวปฏิบัติพิธีถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เน้นเรียบง่าย

กำหนดแนวปฏิบัติพิธีถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เน้นเรียบง่าย

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053