กระทรวงท่องเที่ยว เปิดศูนย์รองรับนักท่องเที่ยวช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

กระทรวงท่องเที่ยว เปิดศูนย์รองรับนักท่องเที่ยวช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053