‘สาธารณสุข’เตรียมพร้อมหน่วยงานทั่วประเทศ ดูแลประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

‘สาธารณสุข’เตรียมพร้อมหน่วยงานทั่วประเทศ ดูแลประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053