รัฐบาลจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เริ่มจำหน่าย22ต.ค.นี้

รัฐบาลจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เริ่มจำหน่าย22ต.ค.นี้

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053