ย้ำ…!!ห้ามบินโดรน รัศมี19กม. รอบสนามหลวง และพระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศ

ย้ำ…!!ห้ามบินโดรน รัศมี19กม. รอบสนามหลวง และพระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053