เร่งช่วยเหลือน้ำท่วมภาคเหนือหลายพื้นที่-กทม.พร้อมรับมือน้ำหนุน เฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิด

เร่งช่วยเหลือน้ำท่วมภาคเหนือหลายพื้นที่-กทม.พร้อมรับมือน้ำหนุน เฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิด

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053