น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ขึ้นเฉลี่ย15-30 ซม. แจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือลดความเร็ว คลื่นซัดบ้านริมน้ำ

น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ขึ้นเฉลี่ย15-30 ซม. แจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือลดความเร็ว คลื่นซัดบ้านริมน้ำ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053