กำชับตำรวจทั่วประเทศ ดูแลประชาชนพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ป้องกันมิจฉาชีพก่อเหตุซ้ำเติม

กำชับตำรวจทั่วประเทศ ดูแลประชาชนพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ป้องกันมิจฉาชีพก่อเหตุซ้ำเติม

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053