ร้อนฝนไม่ย่อท้อ ประชาชนรอเข้ากราบถวายสักการะซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 หน้าพระบรมมหาราชวัง

ร้อนฝนไม่ย่อท้อ ประชาชนรอเข้ากราบถวายสักการะซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 หน้าพระบรมมหาราชวัง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053