3มหาวิทยาลัยร่วมสืบสานแนวพระราชดำริในหลวง ร.9 ด้วยผลการวิจัยแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

3มหาวิทยาลัยร่วมสืบสานแนวพระราชดำริในหลวง ร.9 ด้วยผลการวิจัยแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053