หลายพื้นที่น้ำท่วมหลังเขื่อนอุบลรัตน์-เจ้าพระยาระบายน้ำ เร่งเสริมแนวป้องกันน้ำเข้าชุมชน

หลายพื้นที่น้ำท่วมหลังเขื่อนอุบลรัตน์-เจ้าพระยาระบายน้ำ เร่งเสริมแนวป้องกันน้ำเข้าชุมชน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053