ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่7 เปิดเวทีหารือสถานการณ์พลังงานปัจจุบัน

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่7 เปิดเวทีหารือสถานการณ์พลังงานปัจจุบัน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053