ขอประชาชนกระจายร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระเมรุมาศจำลอง9จุด ลดแออัดพื้นที่ส่วนกลาง

ขอประชาชนกระจายร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระเมรุมาศจำลอง9จุด ลดแออัดพื้นที่ส่วนกลาง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053