ผอ.สทท. และ ผอ.สวท. รับมอบดอกดาวเรือง

IMG_7540-333 IMG_7542-333

วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายกิตติศักดิ์. หาญกล้า ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนางพิชญา. เมืองเนาว์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รับมอบดอกดาวเรือง ๕.๐๐๐ ต้น จากบริษัทคลอเดีย จำกัด โดยนายไพทูรย์ น้อยคำมูล กรรมการผู้จัดการบริษัทคลอเดีย จำกัด เพื่อถวายความอาลัย ทั้งนี้บริษัท คลอเดีย เป็นหนึ่งในภาคเอกชน ที่มีส่วนการจัดโซนแปลงนา หมายเลข ๙ รอบพระเมรุมาศ การตกแต่งภูมิทัศน์รอบพระเมรุมาศ จัดสวนโครงการพืชสวนครัว ซึ่งนำผักจากโครงการหลวงมาตกแต่ง และนำต้นไม้ดัดมาตกแต่งเขาพระสุเมรุ รอบสระอโนดาด

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053