รายการ NBT มีคำตอบ

IMG_7605-222-222 IMG_7593-222-222

รายการ NBT มีคำตอบ
วันศุกร์ี่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด NBT มีคำตอบ โดยมี นายเกรียงไกรมาศ พจนสุนทร เป็นพิธีกรร่วมสนทนาเรื่องราวของ สารพันปัญหาต่างๆ ที่คุณผู้ชมประสบอยูู่ และต้องการความช่วยเหลือ ในช่วง สินค้าดี NฺBT ช่วยขาย นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สนทนาและร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ม่ต่อการเกษตรไทย และ กรมส่งเสริม รายการนี้พร้อมรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์เหล้านั้นไปยังหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยสามารถแจ้งเรื่องราวต่างๆ ได้ทุกช่องทาง ทั้งทาง Facebook Live NBT ๒ HD หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่ง ๐๒ ๒๗๕๔๒๒๕ หรือ ทาง ตู้ ปณ ๑๑๑๑ และสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ ซึ่งมี นางสาว ปฐมาภรณ์ หาญชาญชัย เ ป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ
Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053