‘ดอกไม้เพื่อพ่อ’ชาวปากคลองตลาดร่วมใจเปลี่ยนให้เป็นถนนดอกไม้งดงามที่สุด ถวายอาลัยในหลวง ร.9

‘ดอกไม้เพื่อพ่อ’ชาวปากคลองตลาดร่วมใจเปลี่ยนให้เป็นถนนดอกไม้งดงามที่สุด ถวายอาลัยในหลวง ร.9

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053