ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

IMG_8283-111 IMG_8287-111 IMG_8314-1111

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ มายังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ “ทู บี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้” สำหรับรายการ “ทู บี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้” เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรม ประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็น สื่อกลางระหว่างโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน กับสมาชิกฯและเพื่อส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด โดยออกอากาศ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทุกวันเสาร์ เวลา ๒๐.๓๐- ๒๑.๓๐ น.

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053