รายการ NBT มีคำตอบ

IMG_8356-111 IMG_8375-111

รายการ NBT มีคำตอบ
วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด NBT มีคำตอบ โดยมี นางอรอุมา เกษตรพืชผล เป็นพิธีกรร่วมสนทนาเรื่องราวต่าง พร้อมทั้งหยิบยกประเด็นปัญหาและตอบสารพันปัญหาต่างๆ ที่คุณผู้ชมประสบอยูู่ และต้องการความช่วยเหลือ โดยในช่วง สินค้าดี NฺBT ช่วยขายเป็นผลิตภัณฑ์ “ขวัญตา″ จากจังหวัดหนองบัวลำภู จุดเริ่มต้นของผ้าทอกุดกว้างสร้อย โดยขวัญตา ซึ่งมีความยากง่ายของงานแต่ละชิ้นว่าเป็นอย่างไร และปัจจุบันวางจำหน่ายที่ไหนบ้าง ช่วงสนทนา คุณทิวาพร ผาสุข ผู้อำนวยการกองบริหารการรับจ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง สนทนาในเรื่องของ การแจกจ่ายและการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครบตามจำนวนที่ลงทะเบียนไว้แล้วหรือไม่อย่างไร และรายการนี้เป็นสื่อกลางที่พร้อมทั้งส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์เหล้านั้นไปยังหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยสามารถแจ้งเรื่องราวต่างๆ ได้ทุกช่องทาง ทั้งทาง Facebook Live NBT ๒ HD หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่ง ๐๒ ๒๗๕๔๒๒๕ หรือ ทาง ตู้ ปณ ๑๑๑๑ และสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ ซึ่งมี นางสาวปวีณา ฟักทอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ
Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053