เดินหน้าประเทศไทย ตอน นวัตกรรมอัจฉริยะแรงผลักดันจากอุทยานวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค 13 พ.ย.60

เดินหน้าประเทศไทย ตอน นวัตกรรมอัจฉริยะแรงผลักดันจากอุทยานวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค 13 พ.ย.60

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053