ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่31 ร่วมลงนามส่งเสริมคุ้มครองสิทธิสวัสดิการแรงงานต่างด้าวในอาเซียน

ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่31 ร่วมลงนามส่งเสริมคุ้มครองสิทธิสวัสดิการแรงงานต่างด้าวในอาเซียน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053