จัดระเบียบชายหาด ต.คึกคัก จ.พังงา อนุโลมผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอยู่ได้ถึง5ม.ค.61

จัดระเบียบชายหาด ต.คึกคัก จ.พังงา อนุโลมผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอยู่ได้ถึง5ม.ค.61

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053