เร่งผลักดันการศึกษาคนพิการระดับอุดมศึกษา ศธ.จัดทำแผนดำเนินงาน5ปี จัดงบประมาณให้สอดคล้องเพียงพอ

เร่งผลักดันการศึกษาคนพิการระดับอุดมศึกษา ศธ.จัดทำแผนดำเนินงาน5ปี จัดงบประมาณให้สอดคล้องเพียงพอ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053