รายการ NBT มีคำตอบ

IMG_8669-111 IMG_8674-111

รายการ NBT มีคำตอบ
วันจันทร์ที่ ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด NBT มีคำตอบ โดยมี นางอรอุมา  เกษตรพืชผล เป็นพิธีกรร่วมสนทนาเรื่องราวต่าง พร้อมทั้งหยิบยกประเด็นปัญหาและตอบสารพันปัญหาต่างๆ ที่คุณผู้ชมประสบอยูู่ และต้องการความช่วยเหลือ โดยในช่วง สินค้าดี NฺBT ช่วยขายเป็นผลิตภัณฑ์  ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรไทยน้อย อ.บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสินค้าแปรรูปทางการเกษตร เช่น กล้วยตาก กล้วยอบแผ่น สมุนไพรอบกรอบ  มะเขื่อเทศเชื่อมแห้ง และ ผลไม้เชื่อมตามฤดูกาล ช่วงสนทนา เป็นประเด็น การระบาดของหนอนตัวแบนนิวกินี พาหนะนำโรคสู่คนไทย  โดยมี นพ.ธันดร  งามประเสริฐ  อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล สนทนาในรายการถึง การระบาดของหนอนตัวแบนนิวกินี พาหนะนำโรคสู่คนไทย  และรายการนี้เป็นสื่อกลางที่พร้อมทั้งส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์เหล้านั้นไปยังหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยสามารถแจ้งเรื่องราวต่างๆ ได้ทุกช่องทาง ทั้งทาง Facebook Live NBT ๒ HD หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่ง ๐๒ ๒๗๕๔๒๒๕ หรือ ทาง ตู้ ปณ ๑๑๑๑ และสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ ซึ่งมี นางสาวปวีณา ฟักทอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053