‘จันทบุรี’ จัดระเบียบชายหาดคุ้งวิมาน 8 ร้านค้ารุกล้ำหาด-ที่สาธารณะ

‘จันทบุรี’ จัดระเบียบชายหาดคุ้งวิมาน 8 ร้านค้ารุกล้ำหาด-ที่สาธารณะ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053