รายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน

IMG_8692-111-111 IMG_8684-111-111

วันอังคารที่ ๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด เคลียร์ -คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “  ๒๕๖๑  ปีท่องเที่ยววิถึไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”  โดยมี นายวินิจ   รังผึ้ง  ผู้อำนวยการกองผลิคอุปกรณ์เผยแพร่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สนทนาในรายการ ซึ่งมี นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา และนางสาว ศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการ เคลียร์- คัด ชัดเจน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053